čepele do strojných liniek

Čepele a nože do strojních linek

Nabízíme kompletní sortiment průmyslových čepelí pro řezání fólií, papíru, plastu, obalových materiálů, textilu a technických tkanin, umělých a skelných vláken. Kromě průmyslových nožů a čepelí do strojních linek rovněž nabízíme čepelky a nože do ručních řezných nástrojů (odlamovací nože, trapézové a hákové čepele, skalpely...), včetně držáků.

Sortimentu čepelek do strojních linek je věnována samostatná webová stránka www.techni-trade.com.